KOKEDAMA

Kokedama là phong cách bonsai của Nhật Bản, trong đó hệ thống rễ cây được bao bọc trong rêu và đất, buộc bằng dây. Kokedama (苔 玉), tạm dịch có thể hiểu ‘koke’ là rêu và ‘dama’ có nghĩa là quả bóng. Ý tưởng này có nguồn gốc từ Nhật Bản, nơi nó là sự kết hợp của phong cách trồng cây cảnh và kusamono nearai (根 洗 い nghĩa đen là “rửa rễ”, nhưng có nghĩa là “không có chậu”)